بازار سبزی خشک خورشتی کیلویی

بازار سبزی خشک خورشتی کیلویی در میان انواع سبزی خشک، جایگاه ویژه ای یافته است. سبزی خشک خورشتی ترکیبی از چند نوع سبزی خاص می باشد. سبزی خشک خورشتی در کنار سایر سبزیجات خشک، مانند سبزی آش و پلو، به صورت کیلویی یا بسته بندی شده در بازار به فروش می رسد.

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

بازار سبزی خشک خورشتی

ترکیبات سبزی خورشتی:

سبزی خورشتی معمولاً شامل اسفناج، شنبلیله، جعفری، گشنیز و تره می باشد. مسلماً سبزی خشک خورشتی از خشک کردن این سبزیجات به دست می آید. در حال حاضر فروش سبزی خشک خورشتی به صورت کیلویی در بازار بسیار رونق یافته است. زیرا نگهداری آن راحت بوده و همواره در دسترس است.

بازار سبزی خشک خورشتی کیلو

تماس با ما